AİLE HUKUKU

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, yurt dışında mahkemelerce verilmiş boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, velayet ve mal paylaşımı sorunlarının çözümlenmesi

Anlaşmalı / Çekişmeli Boşanma Davaları

Nafaka / Velayet

Maddi – Manevi Tazminat

Babalık Davaları

Evliliğin Butlanı / İptali

Mal Paylaşımı / Alacak Davaları

6284 Sayılı Yasa Gereği Koruma Tedbiri Kararı Alınması

Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi

Miras / Tenkis / Muvazaa

Vesayet Davaları / Kayyım Atama

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

İşe İade Davaları

Hizmet Sözleşmeleri

İş Kazaları / Meslek Hastalıkları

Her Türlü İşçi Alacakları ve Tazminatları

Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklar

Sigortalılığın Tespit ve Tescili

Yurtdışı Hizmet Borçlanması Davaları

Ev kadınının yurtdışında geçen sürelerinin sigortalılıktan sayılması

Yurtdışında işe ilk giriş tarihinin Türkiye’de de tespiti davaları

Özel Bilirkişi Raporu Tanzimi

İCRA – İFLAS – BORÇLAR HUKUKU

İlamlı / İlamsız / Kambiyo Senedi Takipleri

İtiraz / İtirazın kaldırılması Davaları

Takibin İptali Davaları

Menfi Tespit -Borçlu Olmadığının Tespiti- Davaları

Takas – Mahsup Davaları

GAYRIMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Tapu iptali / tescili

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri

Kamulaştırma

Müdahalenin men’i

Ecrimisil davaları

Kooperatiflere ilişkin davalar

İzale-i Şuyu / Şufa / İntifa / İrtifak

Kira / tahliye

CEZA HUKUKU

Trafik Kazaları (ölümlü / yaralamalı)

Aile içi şiddet

SİGORTA HUKUKU

Karayolu eşya taşıma sorumluluk sigortaları

Deniz Yolu eşya taşıma sorumluluk sigortaları